URL til QR-kodeQRcodeGeneratorFree.online
QR kode
Hva er QR-kode
QR-koden til lenken er den mest populære typen QR-koder. En slik QR-kode, når den leses, ber brukeren om å gå til det angitte stedet uten ytterligere innmatning av adresseinformasjon. Når du oppretter en slik QR-kode, kan du bruke linkene som er mottatt via korttjenesten. Dette vil gjøre det mulig å spore referansestatistikk ved referanse, og om nødvendig endre koblingen uten å endre QR-koden selv. Så for eksempel produsenter av ulike varer ankommer - når de har gitt ut en pakke som inneholder QR-kode, endrer de koblingen avhengig av de aksjene som holdes. Bruk vår gratis QR-kodegenerator til å lage din QR-kodehenvisning.
Hvordan leser du QR-kode?
                                
  1. Ta telefonen med kameraet.
  2. Start QR-skannerprogrammet.
  3. Pek kameraet på QR-koden.
  4. Finn ut hvilken kobling til hvilket nettsted som er kryptert.